Header

Aktuellt, blogga, Bloggande, bloggerska, finska, Vardagen

På grabbarnas skola i tredje klass erbjuds det INTE frukt om någon glömt det.. då får dom kolla på dom andra som äter..

Hur hade dom tänkt där liksom, ingenting överhuvudtaget..

"Jamen det är frivilligt!"

Många känner igen det svaret? Inte så sällan, när det gäller frågan om att ta med sig frukt till skolan, åtföljt av "Och numera får barnen bara äta den på rasten".

Här är VÅR syn på saken:

Nu är det ju så att många skolor skriver i veckobreven att barnen "gärna får ta med sig frukt för att orka hela skoldagen". Dvs det är en offentlig uppmaning, samtidigt som man konstaterar att barnen behöver den näring/energi som mellanmålet innebär.
Om vi kikar på skollagen 10 kap 10 §, så framgår det tydligt att alla måltider ska vara kostnadsfria, på samma sätt som alla läromedel ska vara det. Inte bara lunchen, för i så fall hade det stått "lunch" och inte "näringsriktiga måltider". Mellanmål, t.ex. frukt, är också en måltid.
I 11 § står det att det "Trots 10 § får det förekomma enstaka inslag som kan medföra en obetydlig kostnad för eleverna.". Det är vår mycket bestämda hävdelse att 11 § inte gäller daglig frukt eller matsäckar. Dels för att frukt varje dag i 168 lagstadgade skoldagar (skolplikten) eller flera matsäckar (variationer mellan 5-20 utflykter per år förekommer i hela landet) handlar om allt annat än "enstaka inslag" eller om en "obetydlig kostnad". Dels för att Skolinspektionens skrivelse "Avgifter i skolan" (sidan 3, andra stycket) säger att skolan "måste se till helheten", dvs vilka kostnaderna blir under ett helt läsår. Dels - och viktigast här - vi hävdar lika bestämt att 11 § inte gäller måltider över huvud taget.

Exempel på "enstaka inslag" och obetydlig kostnad är däremot en liten busspeng om klassen t.ex. ska på utflykt, ett studiebesök till ett museum, eller till en glasspeng. Viktigt också i 11 § är fortsättningen: Detta "ersätts av vårdnadshavare på frivillig väg. Sådana aktiviteter ska vara öppna för alla elever". Kort sagt, ingen måste betala och ingen får heller lämnas utanför. Inte ens den som inte kan eller - oavsett orsaker - inte vill betala för det som avses.

Frukt och matsäck är bara ett par detaljer i en hel uppsjö med olika kostnader som vårdnadshavare alternativt måste eller känner sig tvungna att stå för. Vi vill, som sagt, dock framhäva att måltiderna inte ingår i den paragraf som vi här kallar "frivillighetsparagrafen" (11 §).

Om skolan genom veckobrev, mail eller på andra sätt trycker på med frukten, allt oftare numera på hänvisningen till "frivilligheten", så måste skolan tillse att ingen hamnar utanför. ALLA barn har rätt till korrekt och komplett näringsintag under skoldagen. Vi menar att skolan inte ska kunna frånsäga sig ansvaret genom att förpassa fruktätandet till rasten och hävda att det är frivilligt. Så länge skolan medger att barnen behöver extra energi så är den skyldig att tillse att alla barnen får det. Det gäller även de skolor som på senare tid SLUTAT hänvisa till barnens behov. För även om flera skolor nu låtsas att energibehovet inte längre så kan vi lova att behoven definitivt inte har upphört.

Inom kort kommer vi att dissekera en hel del andra kostnadsfenomen i skolan. T.ex. skridskodag med obligatorisk närvaro, idrottsdag där alla barn i enlighet med läroplanen SKA få prova på en mängd olika vanliga idrotter, samt KUNNA vissa innan högstadiet, t.ex. simning.

Häng med oss hela höstterminen. Skriv gärna och berätta om ERA barns skolor och olika kostnader som ni får stå för.

Det som MEST driver oss och Fruktkampen är dock inte skollagen, utan att ingen ska behöva känna sig utanför. De många kostnaderna skapar ett utanförskap som inte är acceptabelt. Det ska råda lika villkor för alla barn under skolans regi. Alla barn ska känna sig lika mycket värda i skolan.

/Fruktkampen

Källor:

Skollagen, Svensk Författningssamling: http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Skollag-2010800_sfs-2010-800/

Skolinspektionens "Avgifter i skolan":
http://www.skolinspektionen.se/Documents/vagledning/infoblad-avgifter.pdf

Move your blog to Nouw - now you can import your old blog - Click here

Likes

Comments