Header

sen avnavling

SEN/OPTIMAL AVNAVLING

Om avnavling ( klampning och avklippning) sker omedelbart efter födseln är ca 30-50% av barnets blod kvar i moderkaka och navelsträng ( ca 30% för fullgångna barn och ca 50% för prematurer) .

Navelsträngen måste vara vit och slapp och tömd på blod ( detta kan ta olika lång tid) innan det hamnar någon klämma/peang på den. Se bilden.

Det finns ingen anledning att avnavla innan moderkakan kommit ut, och det är inte ens bråttom då Det bästa och mest naturliga är att vänta tills mamman själv tycker att det kan vara dags ( kanske för att hon tycker moderkakan börjar vara i vägen), även om detta skulle ta flera timmar, några dagar eller en t.o.m. en vecka (s. k. Lotus Birth / Lotusfödsel )

Optimal Cord Clamping Blood to Baby Campaign (14 min. video)
https://www.youtube.com/watch?v=hSQDVh5HfkU&feature=youtu.be
----------------------------------------------------------------------------------

På dessa videos demonstreras klart, tydligt och lättbegripligt hur mycket blod barnet förlorar vid för tidig avnavling:

Penny Simkin on Delayed Cord Clamping (5 min. )
https://www.youtube.com/watch?v=W3RywNup2CM

Klipp ur ett föredrag av Robin Lim : Why not to clamp the cord early (4 min.)
https://www.youtube.com/watch?v=0mJLli3yKsI
och här är Robins föredrag i sin helhet ( 8 minuter)
https://www.youtube.com/watch?v=DjQggD9KBd8 )

Newborn blood volume a great visual, Karen Strange (1 min.)
https://www.youtube.com/watch?v=Aa4jl_pGeQo

----------------------------------------------------------------------------

Tyvärr är det långt ifrån alla som jobbar inom förlossningsvården som förstått hur viktigt det är att vänta tills allt blod från moderkakan gått över till barnet. Viktigt alltså att medföljaren/na är införstådda i detta och kan ta på sig det fulla ansvaret för att vakta över navelsträngen så att ingen rör den innan mamman gett sig godkännande, och att ingen heller tjatar på henne då och då om att få avnavla, eftersom det är ett onödigt störningsmoment för en nybliven mamma. .

Man bör också avsäga sig pH/syrabas-provet som rutinmässigt tas från navelsträngen på alla barn, om förädrarna inte särskilt avsäger sig det. .
Läs här om detta helt onödiga prov:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10152881333815878&set=gm.10153371730752962&type=3&theater

-----------------------------------------------------------------------------

Viktigt alltså att avsäga sig alla onödiga störningsmoment under den första timmen efter födseln, eftersom mamma och bebis då behöver få bonda (knyta an) ifred. Detta måste man tydligt klargöra för personalen, både muntligt och skriftligt.

Ostörd bonding är viktigt för amningen, minskar blödningsrisken och underlättar för moderkakan att födas fram utan problem.

Så här förklarar Sheila Kitzinger i sin bok Ditt barn på ditt sätt (1987) :

"Så snart barnet är fött börjar moderkakan lossna från livmoderns insida av sig själv. Eftersom moderkakan inte kan dra sig samman skalas den automatiskt loss när livmodern fortsätter att dras samman. Moderkakan är fäst på livmoderväggen ungefär som ett frimärke kan tänkas vara fastklistrat på ett uttänjt resårband. Om du låter resårbandet dra ihop sig lossnar frimärket automatiskt.
Men denna process kan fördröjas på grund av åtgärder som vidtas under förlossningen eller strax därefter. Den första åtgärd som kan orsaka problem är att man klampar navelsträngen medan blod fortfarande pulserar genom den. När blodet inte kan rinna ut genom navelsträngen blir moderkakan fast och kompakt som en hårt stoppad kudde, ett koagel bildas bakom den där blodet inte kan rinna och ibland fastnar den." ( jag har skrivit av ur boken)

Man bör även avsäga sig den livmodersammandragande injektionen (Syntocinon= syntetiskt oxytocin) , eftersom den bl.a. kan orsaka problem med amningen (den ges också rutinmässigt om man inte avsäger sig den)

Saxat ur debattartikeln "Överdiagnostik och skadliga rutiner i förlossningsvården", av BM-förbundets dåvarande ordförande :

"Rutinmässig användning av livmodersammandragande läkemedel efter förlossningen. Studier har visat att denna rutin minskar blödningsmängden med drygt 125 ml. Är det en kliniskt relevant skillnad som motiverar att Sverige rutinmässigt ger detta preparat till mer än 100 000 kvinnor/år?
Det är dags att se över rutinerna inom svensk förlossnings- och BB-vård. Vi måste komma tillrätta med den kulturella föreställningen om att tidig diagnostik och rutinmässig behandling alltid är viktig. Vi måste också på allvar ta itu med jävsproblematiken bland experter och kommersiella intressen inom vården."
Läs mer: http://www.dagensmedicin.se/…/overdiagnostik-och-skadliga-…/

Så här skriver Fb doulan: " Sammanfattningsvis, för att undvika kvarhållen moderkaka och postpartum blödning: undvik värkstimulerande dropp och tacka nej till syntocinonspruta direkt efter barnets födelse! Kräv sen avnavling och att barnet får ligga hud-mot-hud och att ni får lugn och ro. "
Läs mer: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=245529568830473&id=241120549271375&hc_location=ufi

Det finns nog ingen som har så mycket kunskap och erfarenhet av det här som Michel Odent (han började jobba inom förlossningsvården 1953 och är fortfarande aktiv, som författare och föreläsare, och närvarar även vid hemfödslar då och då tillsammans med en doula) Han hävdar bestämt att mamma och bebis måste få vara ostörda hela den första timmen efter födseln. Inte minst för att minska risken för post partum blödning.
Saxat ur min översättning av ett utdrag av hans artikel Putting an End to Women’s Global Slaughter: Bleeding to Death:

"Det är först när en timme har gått efter födseln, om moderkakan ännu inte fötts fram, som jag vågar störa för att kontrollera att moderkakan åtminstone har lossnat från livmodern. När hon ligger på rygg trycker jag med fingertopparna på bukväggen strax ovanför blygdbenet : om navelsträngen inte rör sig betyder det att moderkakan har lossnat. I praktiken har moderkakan alltid antingen fötts fram eller lossnat en timme efter födseln och blödningen är minimal, när ingen har blandat sig i efterbördsskedet. Jag har aldrig behövt ge någon injektion med livmodersammandragande medel för att kontrollera blödning."
Läs mer här:https://www.facebook.com/groups/98718282961/permalink/10152616825767962/
och här:
https://www.facebook.com/groups/98718282961/permalink/10152401105182962/

Angående post partum blödning ( om det skulle misslyckas med att förebygga) ; Den effektivaste och mest naturliga metod jag hört talas om är att mamman lägger in en bit av moderkakan i kinden, och innan moderkakan kommit ut kan hon suga på navelsträngen eller en bit membran ( från fostervattensäcken). Slemhinnan i munnen tar snabbt upp hormoner som stoppar blödning.

" I asked how many midwives had used placenta for hemorrhage control and how it worked. Everyone who had tried it said it stopped the hemorrhage immediately. Generally they just used a small quarter- size piece in the mom’s cheek. For bleeding while the placenta is still in, Gail Hart recommended using a bit of membrane or having mom suck on the cord, and both apparently have more oxytocin and other hormones in them than the placenta."
Läs mer: http://www.midwiferytoday.com/articles/ed_kittybirth.asp

-------------------------------------------------------------------------------------------

Det viktigaste av allt angående avnavling är att barn som föds medtagna/livlösa och/eller inte andas slipper utsättas för klipp&spring -metoden.

Läs om NEONATAL LIVRÄDDNING här:https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10152533749915878&set=g.98718282961&type=1&theater

-------------------------------------------------------------------------------------------

Tidig avnavling orsakar järnbrist och anemi.

På den här videon berättar barnläkaren Alan Greene i sitt Ted Talk att 2 miljarder av världens befolkning har nedsatt intelligens på grund av järnbrist, fr.a. orsakat av tidig avnavling, och att denna icke evidensbaserade förlossningsrutin ligger bakom 29% av alla dödsfall bland nyfödda, plus många skador och sjukdomar. Videon är 18 minuter lång men absolut värt att lyssna på hela .
https://www.youtube.com/watch?v=Cw53X98EvLQ

Läs mer om järnbrist/anemi:

"Järnbrist och järnbristanemi är vanliga problem hos småbarn i hela världen och är kopplat till försämrad utveckling av hjärnan."
http://www.medfak.umu.se/…/sen-avnavling-skyddar-nyfodda-mo…

"Det är känt att mycket för tidigt födda barn har ökad risk för problem som adhd senare i livet. Det kopplas till påfrestningarna under livets första veckor och fler förlossningskomplikationer som kan skada hjärnan i ett tidigt skede.
Nu rapporterar forskare vid Umeå universitet i tidskriften Pediatrics att järnbrist under de första månaderna i livet kan vara en minst lika stor riskfaktor."
http://www.dn.se/nyheter/sverige/jarnbrist-kan-orsaka-adhd/

"Att tillämpa sen avnavling vid förlossningsenheter ökar ytterligare möjligheten till bra järnstatus"
http://www.lakartidningen.se/…/Barns-jarnbehov-och-hur-vi-…/

Tidig avnavling ökar risken för blyförgiftning. Både bly och järn vill binda sig till hemogolobinet i de röda blodkropparna. Vid tidig avnavling har man mindre järn och därmed kan mer bly fästa sig i hemoglobinet och leda till blyförgiftning.
http://www.jpeds.com/art…/S0022-3476%2807%2900396-4/abstract

"This study showed a very high prevalence of iron deficiency in children with autism, which could potentially compromise further their communication and behavioural impairments."
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11918106

"New research suggests that taking iron supplements as prescribed may play a role in reducing the risk of having a child with autism spectrum disorder (ASD)."
http://www.cbsnews.com/…/for-pregnant-women-iron-supplemen…/

Effect of Delayed vs Early Umbilical Cord Clamping on Iron Status and Neurodevelopment at Age 12 Months
http://www.facebook.com/groups/98718282961/permalink/10152439312692962/?hc_location=ufi

"Mother’s voice & iron
Could this encourage the use of delayed cord clamping?

Neonates are able to recognise their mother’s voice at an early age"
Läs mer: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=989435011100259&id=414578291919270

--------------------------------------------------------------------------------------

INGEN förälder skulle gå med på att donera sitt barns blod eller spara det i privat blodbank om de fick korrekt information.
Läs här om vad detta innebär för barnet:https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10152317757370878&set=g.98718282961&type=1&theater

-----------------------------------------------------------------

Move your blog to Nouw - now you can import your old blog - Click here

Likes

Comments